خانواده‌ی دیجیتال مارکتینگ تابان

ما در تابان کار نمی کنیم، زندگی می کنیم

مهیار خدایاری

مهیار خدایاری

CEO

سامان قاضی

سامان قاضی

 COO

پارسا امین زاده

پارسا امین زاده

CAO

حسن عابدی

حسن عابدی

CTO

نسیم اسعدی

نسیم اسعدی

 CFO

حانیه نوری

حانیه نوری

 Wordpress Developer

بهار رضائیان

بهار رضائیان

SEO Specialist

سبحان بهرامی زاده

سبحان بهرامی زاده

SEO Specialist

تقی پیشدست

تقی پیشدست

Service Force

علیرضا خوشی

SEO Specialist

متین ملک زاده

متین ملک زاده

SEO Specialist